back to home dude

Warrior Jump Toad Mix

Warrior Jump Toad Mix

Về Warrior Jump Toad Mix

Warrior Jump Toad Mix là trò chơi nhảy vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải giúp đỡ chiến binh nhảy từ cột này sang cột khác. Hãy đảm bảo rằng đừng thực hiện bước nhảy quá ngắn khỏi mục tiêu và cũng đừng nhảy vượt qua mục tiêu!