back to home dude

Warpy

Warpy

về Warpy

Vào vai Warpy và cố gắng đạt đến cửa xanh! Khi bạn rời màn hình 1 bên, bạn sẽ hiện lên bên khác. Sử dụng kỷ thuật này để vượt qua cấp độ và cẩn thận với những chướng ngại vật nguy hiểm!