back to home dude

Warnet: Knights & Cannons

Warnet: Knights & Cannons

về Warnet: Knights & Cannons

bảo vệ vương quốc đỏ chống đối lại những cuộc tấn công của quỷ Lord Mauler từ đé chế xanh. Di chuyển đội quân của bạn một cách có chiến thuật qua bản đồ và quản lý nguồn nhân lực tốt để giành chiến thắng trên chiến trường. Bạn có thể giành được đặc ân của nữ hoàng trong trò chơi thời thế chiến này không?