Thể loại thấp hơn

Warlords Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi chúa tể cuộc chiến hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi chúa tể cuộc chiến khác nhau, ví dụ như Chúa tể chiến tranh 1 & Chúa tể chiến tranh 2. bảo vệ đất nước của bạn trong trò chơi chúa tể cuộc chiến! Dùng ánh sáng, đá và gửi những đơn vị quân của bạn để chiến đấu và đánh vào những tên lính thù địch.
Trận đấu

Gửi phản hồi