back to home dude

War Elephant 1

War Elephant 1

về War Elephant 1

Đây là thời gian để thực hiện những cuộc chiến trên thế giới, chiến đấu và cố gắng chiến thắng với danh hiệu cao nhất. Bạn có thể đánh bại những kẻ thù của bạn và giành chiến thắng trong trận Axe để trở thành chúa trời?