back to home dude

Wake Up The Box 5

Wake Up The Box 5

Về Wake Up The Box 5

sử dụng chuột vi tính của bạn để vẽ những hình để đánh thức chiếc hộp và đẩy qua!Khi bạn vượt qua trò chơi này bạn sẽ có thêm khả năng để sử dụng những điềm then chốt và cả những tên lửa!