back to home dude

Wacky Wings

Wacky Wings

Về Wacky Wings

Xông lên để về đích trong trò chơi đua máy bay này. Bạn có thể chọn trực thăng, máy bay hoặc dĩa bay để đánh bại những đối phương bằng cách nhặt những ngôi sao để tăng tốc!