back to home dude

VX220 Racer

VX220 Racer

về VX220 Racer

Đua cùng máy tính của bạn hoặc với bạn cùng chơi trong trò chơi đua xe tốc độ này. Nhớ là bạn phải chạy theo đường đi, vì nếu đụng vào đường biên giới sẽ làm cho bạn mất nhiều tốc độ. Sử dụng ga vào đúng thời điểm để vượt mặt những đối thủ của bạn.