back to home dude

Vượt qua thử thách cùng xe đạp

Vượt qua thử thách cùng xe đạp

về Vượt qua thử thách cùng xe đạp

Hãy lên xe đạp và đua qua các địa điểm khác nhau. Bạn sẽ phải nhào lộn qua các chướng ngại vật và thu thập xu để nâng cao số điểm.