back to home dude

Vượt ngục khẩn cấp

Vượt ngục khẩn cấp

về Vượt ngục khẩn cấp

Bạn là một người trong sạch. Nhưng bằng cách nào đó bạn đã phải vào tù. Nếu bạn không hành động ngay bây giờ, bạn sẽ bị chuyển đến một nhà tù canh gác cực kỳ nghiêm ngặt trong vòng 2 tuần! Bạn phải hành động thật nhanh. Nhấn chuột trái khi bảo vệ không để ý. Bạn có 14 ngày.