back to home dude

Vương Quốc Thứ 3

Vương Quốc Thứ 3

Về Vương Quốc Thứ 3

Toàn bộ mảnh đất cho riêng bạn để xây dựng một thành phố hoàn toàn mới. Thật không may là những người hàng xóm của bạn không vui vẻ lắm với kế hoạch của bạn.