back to home dude

Vương quốc Nano 2: sự trả thù của tên hề

Vương quốc Nano 2: sự trả thù của tên hề

về Vương quốc Nano 2: sự trả thù của tên hề

Tên hề bắt cóc gia đình hoàng gia để trả thù. Bạn hãy đóng vai hiệp kĩ Glenn và tham gia vào cuộc chiến. Bạn phải vạch ra chiến lược, sắp xếp các toà nhà và chỉ huy quân đội.