back to home dude

Vương quốc của các nhà máy

Vương quốc của các nhà máy

về Vương quốc của các nhà máy

Hãy xây dựng nhà máy sản xuất và luôn nhớ mục đích của mình. Sắp xếp công nhân có thể vận hành máy móc. Bạn có thể làm ra lợi nhuận không?