back to home dude

Vương quốc - Quý tộc

Vương quốc - Quý tộc

về Vương quốc - Quý tộc

Hãy xây dựng một thành phố cổ. Bạn có thể xây dựng những trang trại, khu chợ và rất nhiều thứ khác. Chúc bạn vui vẻ!