back to home dude

Vùng trời chiến tranh

Vùng trời chiến tranh

về Vùng trời chiến tranh

Hãy trở thành phi công tốt nhất của đội quân nổi loạn. Bạn phải bắn bất cứ thứ gì bạn gặp phải.