back to home dude

Vùng đất quái vật 2: sự trả thù của Junior

Vùng đất quái vật 2: sự trả thù của Junior

về Vùng đất quái vật 2: sự trả thù của Junior

Hãy giúp Junior đánh thức khối đỏ khổng lồ bằng cách loại bỏ những vật thể màu sắc bằng 1 cú nhấp chuột. Cố gắng giành được những ngôi sao vàng bằng cách dùng ít cú nhấp chuột nhất.