back to home dude

Vùng đất hứa

Vùng đất hứa

về Vùng đất hứa

Những vùng đất hứa đang đợi bạn. Heo, rồng và gấu ăn mứt. Những động vật tưởng tượng hoang dã sẽ sống dậy trong trò chơi này. Mỗi giấc mơ đều độc đáo và bạn có thể đi đến những giấc mơ khác.