back to home dude

Vùng đất Chiến tranh

Vùng đất Chiến tranh

về Vùng đất Chiến tranh

Một cuộc chiến đã bắt đầu! Bạn là một chiến binh dũng cảm bước vào cuộc chiến chống lại những kẻ xấu xa. Chọn vũ khí và đội của bạn và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trận chiến. Nhưng cẩn thận, kẻ thù có thể ở khắp mọi nơi. Loại bỏ chúng trước khi chúng loại bỏ bạn. Bạn sẽ chiến thắng cuộc chiến chứ? Chúc may mắn, chiến binh dũng cảm!