back to home dude

Vùng chiến tranh chết người

Vùng chiến tranh chết người

về Vùng chiến tranh chết người

Hãy xây dựng căn cứ và đội quân của riêng bạn và đánh bại những kẻ thù.