back to home dude

Vùng chiến quái vật

Vùng chiến quái vật

về Vùng chiến quái vật

Hãy bước vào vùng chiến và tiêu diệt đối thủ. Bạn có thể đưa đồng minh vào vùng chiến và dùng thần chú để giành chiến thắng. Liệu bạn có thể mở được tất cả những gói nâng cấp và tạo nên đội quân hùng mạnh.