back to home dude

Vùng chiến 3D: cuộc chiến đầu tiên

Vùng chiến 3D: cuộc chiến đầu tiên

Về Vùng chiến 3D: cuộc chiến đầu tiên

Hãy cầm súng và bắn tất cả đối thủ. Bạn phải di chuyển khắp nơi xung quanh và luôn phải ốp lưng vào tường. Bạn có thể sống sót bao lâu trong cuộc đua sống còn này?