back to home dude

Vùng chiến 2

Vùng chiến 2

về Vùng chiến 2

Hãy bảo vệ xe jip bằng mọi giá. Bạn phỉa bắn gục kẻ thù và dùng tiền kiếm được để mua thêm vũ khí. Dùng hỗ trợ trên không khi bạn thật sự gặp rắc rối.