back to home dude

Vụn bánh quy 2

Vụn bánh quy 2

về Vụn bánh quy 2

Đã đến lúc ăn những chiếc bánh quy! Giữ nút để cắn miếng to hơn và cố gắng ăn nhiều nhất có thể trước khi hết thời gian! Bạn sẽ đạt được điểm cao nhất chứ?