back to home dude

Vua trộm

Vua trộm

về Vua trộm

Hãy thu thập thật nhiều vàng, nhưng đừng để bị nhìn thấy. Bạn có thể làm điều này chứ? Dễ dàng, bằng cách tránh tất cả những chướng ngại vật. Nhảy qua tất cả những vật cản và lấy được chiếc rương đầy vàng. Nhưng hãy cẩn thận, những chướng ngại vật sẽ khó hơn qua từng màn chơi. Bạn có phải là một tay trộm siêu phàm? Hãy thử điều đó ngay!