back to home dude

Vua nhảy

Vua nhảy

về Vua nhảy

Hãy cố gắng đạt được mức nhảy cao mới bằng cách nhảy lên trên những chú chim đang bay. Dùng tiền bạn kiếm được để nâng cấp. Liệu bạn có thể trở thành vị vua nhảy cao.