back to home dude

Vua bắn tên

Vua bắn tên

về Vua bắn tên

Bạn có 10 mũi tên ở mỗi cửa để giành được số điểm bạn cần. Bạn là vua bắn tên mà.