back to home dude

Vụ nổ tháp pháo

Vụ nổ tháp pháo

về Vụ nổ tháp pháo

Xây dựng một pháo đài kiên cố để chống đối với Vikings. Xếp những con số theo đúng thứ tự.