back to home dude

Vụ nổ thạch anh lục 1

Vụ nổ thạch anh lục 1

về Vụ nổ thạch anh lục 1

Bắn vào những kẻ thù và nhảy từ khối này sang khối khác để đến cổng thoát.