back to home dude

Vụ Nổ Quỹ Đạo

Vụ Nổ Quỹ Đạo

về Vụ Nổ Quỹ Đạo

Bắn tất cả những con tàu đang tấn công, nhưng đừng để bản thân bị bắn!