back to home dude

Vũ khí chiến đấu

Vũ khí chiến đấu

Về Vũ khí chiến đấu

Hãy bảo vệ khu vực của bạn. Dùng các loại súng khác nhau để hạ gục đối phương. Bạn có thể dùng tiền kiếm được để mua vũ khí mới hoặc kĩ năng mới để tăng khả năng sống sót.