back to home dude

VortexWars2

VortexWars2

về VortexWars2

hòa mạng và chiến đấu chống đối lại những tay chơi khác khắp hành tinh! Hãy cố gắng chiếm lấy những vùng đất rộng lớn nhất! Thực hiện một cách có chiến thuật và chiến thắng!