back to home dude

Vortex Point 4

Vortex Point 4

về Vortex Point 4

Trong thị trấn Vortex Point, những điều kì lạ nhất đã xảy ra. Lần này bạn sẽ giúp Kevin lần theo dấu vết của kẻ đã tấn công 2 nghệ sĩ trong căn hộ của họ! Bạn có thể tìm ra những manh mối chính xác để giải quyết vụ việc không?