back to home dude

Vòng tròn kim cương

Vòng tròn kim cương

về Vòng tròn kim cương

Chơi bejeweled trong một vòng tròn! Dùng chuột để nhóm 4 viên đá lại với nhau. Bạn phải kết hợp ít nhất 3 viên đá cùng màu để lấy điểm và đi lên cửa tiếp.