back to home dude

Vòng tròn kì diệu 2

Vòng tròn kì diệu 2

về Vòng tròn kì diệu 2

Hãy ghép những kí tự vào vòng tròn sao cho những kí tự đó phải giống với kí tự ngay bên cạnh nó. Bạn sẽ có những thử thách khác nhau ở mỗi cửa.