back to home dude

Vòng quanh thế giới

Vòng quanh thế giới

về Vòng quanh thế giới

Hãy du lịch vòng quanh thế giới thời xưa, vượt qua tất cả chướng ngại vật và thu thập thật nhiều xu để mở khoá những gói nâng cấp mới. Liệu bạn có thể đi tới cửa cuối cùng không?