back to home dude

Vòng lặp vô hạn

Vòng lặp vô hạn

về Vòng lặp vô hạn

Hãy suy nghĩ xem những câu nói này đúng hay không... Sửa chúng nếu cần thiết