back to home dude

Vòng Arkanoid

Vòng Arkanoid

về Vòng Arkanoid

Hãy bắn những vòng tròn để ghi điểm, nhưng đừng để rơi quả bóng.