back to home dude

Vội vàng là phí sức

Vội vàng là phí sức

về Vội vàng là phí sức

Hãy dùng máy để tâng ông rùa lên trên trời cao. Bạn sẽ kiếm được tiền sau mỗi lần thử và bạn có thể dùng tiền đó để mua gói nâng cấp. Liệu bạn có thể đi tới được đích có chiếc bánh.