back to home dude

Vogeltjes Schieten

Vogeltjes Schieten

về Vogeltjes Schieten

Bảo vệ những chiếc bánh này bằng mọi cách! Nếu có một chú chim bay ngang qua cửa sổ để tìm mồi, nhiệm vụ của bạn là bắn rơi nó bằng ná của bạn!