back to home dude

Võ đường chết chóc

Võ đường chết chóc

về Võ đường chết chóc

Hãy tiêu diệt kẻ thù thật nhanh bởi vì nhiều kẻ thù sẽ xuất hiện hơn và bám theo bạn. Hãy coi chừng.