back to home dude

Vivirion

Vivirion

về Vivirion

bạn là một lại vi khuẩn và bạn phải truyền đi càng nhanh càng tốt! Tấn công những mô tế bào kẻ thù và quyết định số lượng mà bạn muốn nâng cấp sau một lượt!