back to home dude

Vịt Hói

Vịt Hói

về Vịt Hói

Hãy bắn cho chiếc vương miện rơi khỏi đầu của những chú vịt.