back to home dude

Virtual Knee Surgery

Virtual Knee Surgery

Về Virtual Knee Surgery

Giờ thì bạn trở thành nhà phẩu thuật và thực hiện ca mổ trên đầu gối của bệnh nhân. Tiến hành tất cả các bước của ca phẩu thuật thật sự trong trò chơi y tế này.