back to home dude

Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans

về Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans là một trò chơi chiến lược tuyệt vời mà trong đó bạn phải dẫn đầu một thị trấn Viking. Khai thác các nguồn lực để xây nhà và rèn vũ khí. Dùng kiến thức cổ đại của nhà tiên tri để nâng cao quyền lực của bạn!