back to home dude

Vigilante 2015

Vigilante 2015

về Vigilante 2015

Bạn đang lái một chiếc xe và mục tiêu duy nhất của bạn là loại bỏ tất cả những đối thủ xung quanh bạn. Một trong những vũ khí của bạn sẽ tự động bắn, nhưng bạn cũng có tên lửa nữa. Bạn nghĩ rằng mình không thể tự làm điều này? Vậy bạn có thể thử cùng với một người bạn của mình!