back to home dude

Viên ngọc rồng Z: Tiều phu

Viên ngọc rồng Z: Tiều phu

về Viên ngọc rồng Z: Tiều phu

Chưa bao giờ nghĩ rằng những nhân vật của Viên ngọc rồng Z có thể chặt cây? Vậy bạn nên tin vào điều đó! Bạn có thể chặt được bao nhiêu trước khi cột màu đỏ về số 0? Bạn có thể tránh được những cành cây không? Hãy cố gắng đạt được số điểm cao nhất để mở khóa thêm những nhân vật khác!