back to home dude

Viên ngọc rồng Z: sự uỷ thác

Viên ngọc rồng Z: sự uỷ thác

Về Viên ngọc rồng Z: sự uỷ thác

Bạn là fan đích thực của những viên ngọc rồng? Nếu đúng vậy thì đây là trò chơi dành cho bạn. Hãy chiến đấu với kẻ thù và thể hiện sức mạnh của bạn.