back to home dude

Viên Ngọc Rồng: Goku Chiến Đấu

Viên Ngọc Rồng: Goku Chiến Đấu

Về Viên Ngọc Rồng: Goku Chiến Đấu

Goku cần bạn! Cậu ấy đang phải chiến đấu với tất cả những kẻ thù, nhưng cậu ấy không thể đánh bại chúng mà không có sự giúp đỡ của bạn. Chọn kẻ thù của bạn và đánh bại hắn. Bạn muốn chơi với máy tính hay với bạn của mình? Bạn có thể chọn cả hai! Hãy bắt đầu trận đấu và chiến thắng!