back to home dude

Viên ngọc rồng: Cuộc chiến oanh liệt 2.1

Viên ngọc rồng: Cuộc chiến oanh liệt 2.1

về Viên ngọc rồng: Cuộc chiến oanh liệt 2.1

Bạn sẽ là Gozu, Vegeta, Frieza hoặc 1 trong các nhân vật nổi tiếng khác trong viên ngọc rồng và bắt đầu chiến đấu. Hãy hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng các đòn tấn công độc đáo và trở thành tay đấu giỏi nhất. Bạn thậm chí có thể thêm người chơi thứ 2 và chiến đấu chống lại lẫn nhau 1 chọi 1.