back to home dude

Viên ngọc rồng chiến đấu 2.7

Viên ngọc rồng chiến đấu 2.7

Về Viên ngọc rồng chiến đấu 2.7

Chọn Viên ngọc rồng chiến binh Z yêu thích của bạn và chiến đấu trong trò chơi này. Thu thập đủ 7 viên ngọc rồng và thực hiện điều ước của bạn. Bạn sẽ chọn ai? Bạn sẽ chơi cùng Goku hay Freeza cuối cùng sẽ có được cơ hội?